Onze activiteiten

Het fonds is ministerieel erkend om subsidie aan te vragen voor HR gerelateerde projecten van en voor aangesloten bedrijven. De subsidie wordt aangevraagd in het kader van door het Ministerie van SZW opengestelde regelingen. Dat kunnen EU regelingen (ESF) zijn, maar ook Nederlandse regelingen.

Voor welke activiteiten kan onze stichting subsidie aanvragen?

Afhankelijk van de openstaande regeling kunt u denken aan subsidie voor:

  • (Interne) opleidingen
  • Omscholingstrajecten
  • Ziekteverzuimprogramma’s
  • Van werk naar werk trajecten
  • Intersectorale mobiliteit

Voorbeeld van projecten

Het fonds was actief in de Regeling Co-financiering sectorplannen van SZW. Het goedgekeurde sectorplan Post en Koeriers heeft de titel “Op zoek naar (ver)binding”. De bijbehorende AO/IC en andere stukken die betrekking hebben op dit sectorplan vindt u hier. Berichtgeving van het Ministerie van SZW over ons sectorplan en andere sectorplannen vindt u op sectorplannen.nl. De looptijd van dit project is geëindigd op 4 juni 2017. Voor bedrijven uit de sector bestond gedurende de looptijd de mogelijkheid om alsnog toe te treden tot het samenwerkingsverband. In het sectorplan is subsidie aangevraagd voor de uitvoering van alle bovengenoemde maatregelen in het belang van de sector.

Momenteel onderzoeken we of er belangstelling is bij bedrijven uit de sector voor deelname aan een nieuw ESF-DI subsidieprogramma over Duurzame Inzetbaarheid van personeel. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via de email.

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie van uw activiteiten?

Welke activiteiten subsidiabel zijn wordt bepaald door de opengestelde regelingen.(Interne) opleidingen
Omscholingstrajecten
Ziekteverzuim programma’s
Van werk naar werk trajecten
Intersectorale mobiliteit