Lectorale rede over een Leven Lang Ontwikkelen, door Menno Vos

24-9-2020

Op 24 september vond de rede plaats van Menno Vos over een Leven Lang Ontwikkelen.

Menno Vos is aangesloten bij het project " O&O organisaties samen sterk voor meer eigen regie " dat door de samenwerkende O&O organisaties wordt gerealiseerd.

Waarom deze 2 onderwerpen op elkaar aansluiten en juist in deze Corona tijd, heel actueel zijn, wordt in de rede duidelijk toegelicht.

Mocht u een gedrukt exemplaar van de publicatie van Menno Vos willen ontvangen, neem dan contact met ons op.

Terug naar het overzicht

Agenda

  • Bestuurs vergadering - Analyse Sectorplan
  • Bestuurs vergadering
  • 23e Directeurenoverleg Samenwerkende O&O Fondsen
  • Bestuurs vergadering