Benoeming

De heer Deleij wordt per 18 juni 2018 herbenoemd voor een volgende periode van 3 jaar.

Schema van herbenoeming

  • Drs. J.J. Veldstra, voorzitter namens werkgevers 18-06-2019
  • Drs. P.G.J. Dorrestijn, penningmeester namens werkgevers 18-06-2020
  • G.L. Deleij, secretaris namens meerdere vakorganisaties 18-06-2021

© 2018 Alle rechten voorbehouden.