Sectorplan

Op 4 december 2014 heeft het Ministerie van SZW goedkeuring verleend aan ons plan voor de sector Post en Koeriers. Het sectorplan met de titel: “Op zoek naar (ver)binding” eindigde op 4 juni 2017.

Het sectorplan betrof de volgende activiteiten ter versterking van de sector:

  • 1. Van werk naar werk trajecten voor met ontslag bedreigde werknemers
  • 2. Onderzoeken rond arbeidsmarktaspecten die spelen bij laagbetaald werk in kleine banen
  • 3. Opleidingen om duurzaam inzetbaar te blijven
  • 4. Instroomproblematiek in onze sector rond zwakke groepen op de arbeidsmarkt

Sommige thema’s zijn in opdracht en onder regie van het O&O fonds uitgevoerd bij en door deelnemende bedrijven. Het onderzoek naar de problematiek rond het behouden van personeel in de kleine, laagbetaalde banen in onze sector heeft geresulteerd in twee rapporten. Het rapport over de pilot Boeien en Binden is hier als pdf te downloaden. Het rapport over de pilot Gezond en Fit is hier als pdf te downloaden.

© 2018 Alle rechten voorbehouden.