Onze werkwijze

Ons fonds heeft geen eigen vermogen en heeft geen eigen inkoopfunctie. Ons fonds biedt dus ook geen producten met korting aan. Subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten die doorgaans door de deelnemende bedrijven zelf worden ingekocht, uitgevoerd en bekostigd. In vakjargon betekent dit dat deelnemende bedrijven zelf voor de benodigde co-financiering zorgen.

Voor subsidiabele projecten met een sectoraal karakter of belang, die de doelstellingen van een enkel deelnemend bedrijf overstijgen, zal het fonds uit kostenoverweging maximaal een beroep doen op beschikbare expertise bij de deelnemende bedrijven. Voor zover deze activiteiten subsidiabel zijn en de subsidie zou kwalificeren als staatssteun (zoals bij sommige niet-EU regelingen), wordt geen subsidie uitgekeerd en zal worden overlegd of andere, niet-subsidiabele, sectorale activiteiten van het fonds enigszins kunnen dienen ter compensatie.

Als u belangstelling hebt om mee te doen in een subsidieregeling handelt u als volgt:

  1. neem contact op met ons fonds via de email
  2. vermeld aan welke regeling of aan welk project u wenst deel te nemen
  3. geef aan op welke wijze u aan deze regeling wenst deel te nemen
  4. vergeet niet uw contactgegevens te vermelden

Op basis van deze gegevens zullen wij contact met u opnemen en u nader informeren over de mogelijkheden.