Wie zijn wij

In 1998 heeft de voorganger van PostNL onze stichting in Amsterdam opgericht als Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds TPG, gevestigd te Den Haag. Onze stichting houdt kantoor in Den Haag. Sinds de statutenwijziging in 2015 werkt ons fonds sectoraal en richt het zich op activiteiten die voor de hele sector van belang zijn.

Het bestuur van ons fonds bestaat in 2018 uit de volgende personen:

  • Drs. J.J. Veldstra, voorzitter namens werkgevers
  • G.A. van Heemskerck van Beest, penningmeester namens werkgevers
  • A.J.H. Zwaagstra, secretaris namens meerdere vakorganisaties

De manager zorgt voor de dagelijkse operationele activiteiten. Ons fonds heeft verder geen personeel in dienst.(Interne) opleidingen
Omscholingstrajecten
Ziekteverzuim programma’s
Van werk naar werk trajecten
Intersectorale mobiliteit